Organisation


En förutsättning för en framgångsrik organisation är att ni får ut det bästa av varje enskild individ i företaget. Med grunden i neurovetenskap förbättrar ni er prestationsförmåga.

Förståelsen av hjärnan är ett av de bästa sätten att förbättra prestationer på individnivå och i grupper som arbetar tillsammans.

 • Grupp-/medarbetarutveckling
 • Individuell coaching för chefer och medarbetare
 • Psychological skills training for managers (PST4M)
 • Psychological skills training for groups (PST4G)
 • Värdegrundsarbete

Feedback från kund: "Jag är glad att få din vägledning till ett mer lösningsorienterad förhållningssätt.
Vi har också skrattat över invanda tankemönster..."


Från bloggen inom Organisation

Incitament som ger världen en mer hållbar framtid.

"Flera nya undersökningar tyder på att hållbara placeringar är lika lönsamma som traditionella, rentav lönsammare."

Laura Tyson är professor vid universitetet i Berkeley i Kalifornien och tidigare ekonomisk rådgivare till Bill Clinton. Läs hennes artikel på DN

Konsumenterna styr företagen och företagen lyssnar på konsumenterna. Det handlar inte om att vara snäll, det handlar om att bygga en stark marknadsposition, ta marknadsandelar och generera vinst i bolagen.

Det bästa är att det  driver världsskutan i rätt riktning.

 

S_120_80_dsc-0100

"A sustainable world"


Att styra med värderingar

Vi funkar som barnen. Vi gör inte som någon säjer utan som någon gör. Det gäller även på företaget.

Det är därför det är så viktigt att  fundera på

 • vilka beteenden Ni vill premiera?
 • hur vill Ni att medarbetarna ska agera?
 • hur ni kan förstärka detta beteende?

Som chef påverkas du av dina medarbetaras beteende och dina medarbetare påverkas av ditt beteende.

Därför - Du blir aldrig bättre än dina medarbetare och de blir aldig bättre än sin närmaste chef.

S_120_80_dsc-0046Vi går i varandras skor med risk att få skoskav om vi har olika storlek.Föregår med gott exempel - nej knappast

Jag blir inte förvånad när jag läser artikeln i dagens tidning om att det är privata arbetsgivare som är bäst på att anställa personer med fuktionsnedsättning.

Mydigheter nobbar funktionshindrade

Min erfarenhet är att det är små och medelstora privata företagare som "behöver en gubbe till" som gör det på det enkla och smarta sättet. De hittar en person som de tycker passar in i laget, konstaterar att kompetensen stämmer och bryr sig inte om vad hen inte kan. Då först blir det mångfald på riktigt.

Skämskudden är mer än berättigad för stora delar av staten.

En kommentar från en högt uppsatt myndighetschef, som jag träffade i mitt tidigare uppdrag. Det kanske visar på det grundläggande problemet med djupt rotade fördomar och rädslor mot det som är annorlunda

"Men var ska vi sätta dom?" Tja, förslagsvis där all annan personal finns!

Myndigheterna missar otroligt mycket kompetens och andra ögon på sin verksamhet när de utestänger så många människor.

Men det finns lysande exempel där också som de andra myndigheterna har mycket att lära av. En chef som visade att det är möjligt.

Klippet har ett par år på nacken men är fortfarande lika aktuellt.

Bara plocka in jag tar dom allihopa

 

S_67_100_karin-goetblad

 

Mångfald är alltid bättre än enfald!


Lagen om offentlig upphandling - möjligheternas byråkrati för ert företag

Vem vill handla varor tillverkade av barnarbetare eller få tjänster utförda av personer med usla anställningsförhållanden? Alla seriösa företag räcker upp handen på den frågan oavsett vad ett nekande svar skulle betyda på sista raden.

Våren 2016 kommer nya upphandlingsdirektiv, som ska genomföras i svensk lagstiftning, och då öppnas möjligheten att ställa sociala krav ytterligare.

Men vad är egentligen sociala krav? EU-kommissionen har gett exempel såsom sysselsättningsmöjligheter, anständigt arbete, social integration bla personer med funktionsnedsättning, utformning som ger tillgänglighet för alla, krav avseende överensstämmelse med principen om likabehandling av kvinnor och män, och krav avseende bekämpning av diskriminering pga ålder, funktionsnedsättning, religion och trosuppfattning, sexuell läggning.

Låter det krångligt? Egentligen inte. Jag ser det helt enkelt som att lagstiftningen styr mot det många företag idag har slagit fast som sin värdegrund.  Företagens ambitioner går därmed många gånger hand i hand med den politiska viljan tex att bryta utanförskap. Sociala krav är en del i en större helhet - nämligen hållbar utveckling.

Krångla inte till det så jädra mycket - se till att det blir lite action istället. Här är ett exempel på hur bra det kan bli

Skanska - Vivalla Örebro

 

S_120_79_3f19bf93-9c84-446c-8f4b-66895be975c8-medium

 

 

 • Vad gör Ert företag?
 • Hur ser er mångfaldspolicy ut?
 • Vad betyder er värdegrund egentligen?
 • Hur synliggörs er värdegrund i handlingar mellan kollegor och gentemot kunder/samarbetspartners?
 • Vad gör ni konkret?
 • Hur väl integrerad är värdegrunden från ledning och längst ut i organisationen?

 

Ta er en funderarare - är det nån verklig action eller mest bara tomt prat?

 

Kontakt


Risk för magplask

Mångfald för att vara politiskt korrekt riskerar att sluta med magplask och besvikelse. Att klumpa ihop människor bara för att de tex kommer från ett annat land, är funktionsnedsatta eller har en annan sexuell läggning är inte helt smart. Förväntningarna att den som då tillhör den här gruppen blir att hen ska bidra med det där exotiska, spännande och annorlunda som saknas idag på arbetsplatsen.

Seher Yilmaz på Rättviseförmedlingen sätter fingret på problemet i sin krönika

Jag är mer än exotisk mat

 

S_120_79_thop1r3tzb

"Men i slutändan handlar det om att sätta rätt kompetens på rätt plats. Helt vanlig kompetens alltså, inte att uppfylla en kvot av kittlande samtal i fikarummet." Seher Yilmaz

 

Varje individ måste ses utifrån sina erfarenheter, förmågor, kunskaper och kompetens - inget annat funkar.