HR-Stöd


Anlita PE Sustainable Consulting för sakkunnigt stöd för hela eller delar av företagets HR-arbete.

Jag stöttar ert företag med

  • interimslösningar inom HR
  • rekryteringar; annonsering, urval, intervjuer, referenstagning
  • konsultation i rehabiliteringärenden
  • utarbetande av policys och styrdokument inom HR-området
  • utbildning i samtalsmetodik inför lönesamtal, måldialog, "svåra" samtal
  • mentorskap för nya chefer
  • individuell coaching av medarbetare i samband med tex stress eller konflikter
  • teamutveckling

Från bloggen inom HR-stöd

Full fart på rekryteringarna i slutfasen av mitt uppdrag på ST


Kul jobb med världens härligaste kollegor


STM SiC AB i Norrköping söker Underhållschef - är jobbet ditt?


Superkul jobb ledigt hos en av kunderna - är det ditt?


Hållbara människor för hållbara företag

Jag möter människor i en rad olika sammanhang, på olika nivåer inom näringslivet. Olika men ändå så lika. Nu börjar det nya året. Har du inte gett dig själv ett nyårslöfte så gör det nu. Stanna upp och reflektera - hur tänker du ta hand om dig 2019?

I grunden kommer ingen att prestera om de inte jobbar med sin egen personliga hållbarhet. Inte VD:n med det intressanta och utmanande uppdraget, inte operatören med det viktiga arbetet, inte underhållsteknikern med det stimulerande och ansvarsfulla jobbet.

Jag ser likheterna i möten med människor. När det brister i den personliga hållbarheten blir människor sjuka. Den fysiska och mentala hälsan är lika viktig oavsett vilken roll vi har i ett företag. Det handlar om balans. Ligger en sten snett faller vi.

S_120_90_20180903-092016

Så ofta det börjar med ett samtal där jag bara lyssnar. Personen framför mig väljer själv vad hen vill dela. Jag lyssnar och frågar. Svaren finns hos den i stolen mittemot. Du vet vad du behöver förändra när livet inte håller.