Organisation


En förutsättning för en framgångsrik organisation är att ni får ut det bästa av varje enskild individ i företaget. Med grunden i neurovetenskap förbättrar ni er prestationsförmåga.

Förståelsen av hjärnan är ett av de bästa sätten att förbättra prestationer på individnivå och i grupper som arbetar tillsammans.

  • Grupp-/medarbetarutveckling
  • Individuell coaching för chefer och medarbetare
  • Psychological skills training for managers (PST4M)
  • Psychological skills training for groups (PST4G)
  • Värdegrundsarbete

Feedback från kund: "Jag är glad att få din vägledning till ett mer lösningsorienterad förhållningssätt.
Vi har också skrattat över invanda tankemönster..."


Från bloggen inom Organisation

Då var min ersättare på plats


När pusselbitarna faller på plats

ST i Norrköping bygger sitt team för framtiden. Här vår senaste rekrytering.


Full fart på rekryteringarna i slutfasen av mitt uppdrag på ST


Kul jobb med världens härligaste kollegor


STM SiC AB i Norrköping söker Underhållschef - är jobbet ditt?