De väljer att se möjligheter istället för hinder.


Många av de medarbetare som kommer till Samhall har fått höra hela livet att de inte kan jobba, att de inte duger på arbetsmarknaden. Men där har Samhall tagit fasta på deras talanger och visat alla tvivlare motsatsen.

Jag är otroligt stolt över att ha jobbat på detta företag.

Samhall så blev de bäst i Europa

Publicerat: 2015-07-03