Ledarskap


Det handlar om dig själv som ledare. Ditt förhållningssätt, dina attityder och hur du mår påverkar i högsta grad dina medarbetare. Bli den chef alla vill ha genom att utgå från hjärnans preferenser.

Ledare som vill bli effektiva när det gäller att genomföra förändringar, ge feedback, skapa delaktighet och engagemang bör först träna sig i att förstå sig själva.

 • Förbättra ditt ledarskap och beslutsfattande utifrån neurolledarskap.
 • Individuell coaching
 • Värdegrundsarbete och etikfrågor i ledningsgrupper
 • Psychological skills training for managers (PST4M)
 • Mentorskap för ledare

 


Från bloggen inom Ledarskap

Att leva företagets värderingar

Ju mer jag engagerar mig i värderingsfrågor i företag desto djupare sätter sig min övertygelse att det är något som saknas alldeles för ofta. Det snackas bara yta. Men vad betyder era värdeord egentligen?

Jag brukar ställa två frågor till ledning och medarbetare - "Hur märker jag när jag kommer in genom dörren till företaget att ni lever era värderingar? Hur ser jag det i beteende och handling?" Det blir ofta ganska tyst eller också börjar man rapa upp det som står i de dokument som tagits fram. Inte alltför sällan ser jag också att beteende och agerande står i direkt strid mot de värderingar som slagist fast - då ställer sig håret upp på mina armar.

Sälvklart är ett viktigt steg att ni veta vilka värderingar ni vill bli förknippade med, vad kunder, leverantörer, samarbetspartnersoch andra ska tänka på när ert företagsnamn kommer upp.

Det är inte det att det saknas en vilja att omsätta värderingarna i praktiken, till handlingar, agerande, beteende osv. Men underskatta inte utmaningen i att orka gå lite djupare, grotta lite mer, fråga en gång till, pressa varje individ att se sig själv i spegeln och precisera på vilket sätt han eller hon bidrar, ställa medarbetare och chefer mot väggen när beteende står i strid mot värdegrunden.

S_120_97_peter

Det måste helt enkelt bara tröskas igenom om ni menar något med ert värdegrundsarbete. Ett arbete som innebär en resa med längre perspektiv en den kommande kvartalsrapporten eller årsbokslutet.


Våga göra misstag

Den här artikeln bakar verkligen ihop goda ingredienser inom mental träning till en smaskig kaka. Går att avnjuta helt privat men kakan är också väldigt matnyttig för ledare på olika nivåer.

Artikeln, från Nya Chef, bygger på en intervju med Christina Bengtsson, officer, världsmästare i precisionsskytte med gevär. En idrott där fokus är A och O för att lyckas.

 

S_120_79_images

Snabbversionen kommer här;

 • förlita dig på att du har den kapacitet som krävs, även när det inte går bra
 • frigör dig från störande tankar på sånt som har hänt eller som kanske kommer att hända
 • sluta multitaska
 • bli inte för fixerad vid ditt mål - låt det bara ligga där i bakgrunden
 • våga välja bort och skapa tid för det väsentliga som för dig mot målet
 • sätt in prestationen i ett större sammanhang
 • träna dig på att göra misstag
 • utsätt dig för press i andra sammanhang än de du normalt är i

För dig som vill ha hela artikeln finns den här


Öka lönsamheten

Forskningsinsitutet Peterson Insitute International Economics konstaterar, i en global studie omfattande ca 22 000 börsnoterade företag, att fler kvinnor i ledningen ökar lönsamheten.

S_94_100_skaermklipp

För dig som vill veta mer

 

S_100_100_moneytalk

Det finns potential, 60% av företagen som ingick i studien hade ingen kvinna i sin styrelse.


En kille kom i pyjamas

Det går att göra skillnad med ganska enkla medel. Nå´t vettigt att göra och en chans att komma in i ett socialt sammanhang är ofta ett bra recept.

Läs om nattfotbollen som arrangeras av Goodsports i Skäggetorp i Linköping. Projektet som gjort att klottret har minskat med 80 procent, personrånen med 43 procent, bostadsinbrotten med 60 procent. Sammantaget har brottsligheten i området minskat med hälften.

– Sporten är inte fokus. Vi tror inte att vi fostrar 75 Messi. En kille kom i pyjamas och det är klart att han inte kommer att spela i Barcelona, men han kommer inte heller att ge sig på pensionärer i centrum, säger Anton Juholt.

S_120_67_nattfotbollen-lockar-narmare-1

"Tillsammans gör vi skillnad"

Hmm...det här är företagens framtida talanger, vad kan näringslivet göra för att stötta deras fortsatta satsning? Skulle vilja se betydligt fler samarbetspartners på deras hemsida


Pantamera

Nytt utmanande interimsuppdrag som HR-och hållbarhetschef på Returpack/Pantamera i Norrköping. Träffat en riktigt taggad ledningsgrupp med en VD i spetsen där hållbarhet och värdegrundsfrågor står högt på agendan.

 

S_120_72_logo-lg-3x

Nice! Spännande att få jobba på ett företag som gör skillnad.

 

S_120_49_logo1

Glad över att få samarbeta med duktiga och trevliga människor på Sententia Rekrytering i detta uppdrag.