Ledarskap


Det handlar om dig själv som ledare. Ditt förhållningssätt, dina attityder och hur du mår påverkar i högsta grad dina medarbetare. Bli den chef alla vill ha genom att utgå från hjärnans preferenser.

Ledare som vill bli effektiva när det gäller att genomföra förändringar, ge feedback, skapa delaktighet och engagemang bör först träna sig i att förstå sig själva.

  • Förbättra ditt ledarskap och beslutsfattande utifrån neurolledarskap.
  • Individuell coaching
  • Värdegrundsarbete och etikfrågor i ledningsgrupper
  • Psychological skills training for managers (PST4M)
  • Mentorskap för ledare

 


Från bloggen inom Ledarskap

Två möjligheter för ert företag i höst

 

1. Efter sommaren finns jag tillgänglig för interimsuppdrag inom HR och chefsfunktioner.


2. Eller varför inte en energiboost när verksamheten drar igång igen? "Med målet i sikte och konsten att hålla sig på banan" - En inspirerande föreläsning för chefsgruppen, medarbetarna eller kunderna.

 

S_120_72_capture


Bara att ni hör av er så hittar vi ett bra upplägg tillsammans.

 

S_120_24_capture


Hoppas ni haft en fantastisk sommar !

 

 Hur nära väggen är du?

Dags att ändra på ditt beteende?

VD-tidningen ger fem tips på vad du bör och kan ändra på.


Ni har troligen hört det till leda vid det här laget.....

.....organisatorisk och social arbetsmiljö

Välmående organisationer börjar för mig med välmående individer. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser är för de flesta företag idag en hygienfråga så det är inte dit ni som arbetsgivare ska vända blicken.

Varför är det då så många som mår så dåligt? Stress och bristande resurser är ofta förklaringen. Och det kanske är så, men det behöver inte betyda att man blir sjuk. Det går att hantera! Individens attityd och hur man förhåller sig till arbetet och livet i stort har avgörande betydelse för hälsa och välbefinnande.

Inom idrotten är det självklart att använda sig av mental träning för att hantera stress, press, nervositet och prestera optimalt när det gäller.

Idrottare

  • vill utvecklas och bli bättre,
  • genomför ständigt förändringar
  • överför beslut till konkret träning
  • sätter upp sina mål
  • satsar energi för att nå målen

Jag är säker på att era medarbetare har de resurser som krävs för att de ska må bra, känna motivation och engagemang i sitt arbete och därmed bidra till ert företags fortsatta utveckling. Erbjud era medarbetare att ta del av verktygen inom mental träning. Vad har ni att förlora?

S_119_38_skala-1-10

Har ni medarbetare som är eller riskerar bli sjukskrivna pga upplevd stress? Läs vidare här


Mission completed

Avslutade igår interimsuppdraget som HR-hållbarhetschef på Svenska Returpack AB i Norrköping. Ett fantastiskt roligt uppdrag att få jobba på ett företag med ett viktigt uppdrag!

Det är klart man får hybris!

 

Och jag känner mig verkligen priviligerad som fått möjlighet att möta alla sköna medarbetare på företaget. Det är med människorna i varje företag kulturen börjar. På Returpack - bra stämning med mycket skratt, utvecklings- och förändringsvilja och stort engagemang för verksamheten.

 

S_120_67_20160422-145302

Utvecklingsdag på Beach Arena i april Med alla på Returpack

 

S_120_67_20160608-174306

 

Tack till alla på Returpack - Ni gör skillnad!

 

 Skapa magi

Jag blir alltid lika inspirerad av att läsa intervjuer med Petter Stordalen. Petter som ofta pratar om värdegrund, ledarskap och kultur.

 

S_120_67_images

"Så länge du har de bästa människorna skapar du magi och det är omöjligt att kopiera. Du kan kopiera hotell, du kan köpa en marknadsposition och du kan beställa en strategi från Boston Consulting Group, men du kan aldrig beställa en kultur, för den lever i ett bolag från botten till toppen"

Petter Stordalen

 

Härligt citat från en intervju i Dagens Industri där Petter beskriver hur hans bolag aldrig har gått så bra som då han var borta en längre tid.

Hur ser det ut hos er från botten till toppen?