Ledarskap


Det handlar om dig själv som ledare. Ditt förhållningssätt, dina attityder och hur du mår påverkar i högsta grad dina medarbetare. Bli den chef alla vill ha genom att utgå från hjärnans preferenser.

Ledare som vill bli effektiva när det gäller att genomföra förändringar, ge feedback, skapa delaktighet och engagemang bör först träna sig i att förstå sig själva.

 • Förbättra ditt ledarskap och beslutsfattande utifrån neurolledarskap.
 • Individuell coaching
 • Värdegrundsarbete och etikfrågor i ledningsgrupper
 • Psychological skills training for managers (PST4M)
 • Mentorskap för ledare

 


Från bloggen inom Ledarskap

Certified International Coach - Att nå sina mål

Nu är jag certifierad coach - idag låg  mitt ICC-certifikat i postlådan :-)

Härligt! Ett delmål avklarat - nu på väg mot nya utmaningar under hösten och kommande år.

S_71_100_capture

Har Du hört talas om HUGGS? Hughes unbelievable good goals

 • Långsiktiga
 • Klara och lätta att hålla fast vid
 • Hänger samman med Dina värden
 • Du mår bra när Du tänker på dem
 • Verkar omöjliga från början men blir med tiden alltmer trovärdiga
 • Verkar som en dröm om Din framtid

Vilka HUGGS har Du?


Lagen om offentlig upphandling - möjligheternas byråkrati för ert företag

Vem vill handla varor tillverkade av barnarbetare eller få tjänster utförda av personer med usla anställningsförhållanden? Alla seriösa företag räcker upp handen på den frågan oavsett vad ett nekande svar skulle betyda på sista raden.

Våren 2016 kommer nya upphandlingsdirektiv, som ska genomföras i svensk lagstiftning, och då öppnas möjligheten att ställa sociala krav ytterligare.

Men vad är egentligen sociala krav? EU-kommissionen har gett exempel såsom sysselsättningsmöjligheter, anständigt arbete, social integration bla personer med funktionsnedsättning, utformning som ger tillgänglighet för alla, krav avseende överensstämmelse med principen om likabehandling av kvinnor och män, och krav avseende bekämpning av diskriminering pga ålder, funktionsnedsättning, religion och trosuppfattning, sexuell läggning.

Låter det krångligt? Egentligen inte. Jag ser det helt enkelt som att lagstiftningen styr mot det många företag idag har slagit fast som sin värdegrund.  Företagens ambitioner går därmed många gånger hand i hand med den politiska viljan tex att bryta utanförskap. Sociala krav är en del i en större helhet - nämligen hållbar utveckling.

Krångla inte till det så jädra mycket - se till att det blir lite action istället. Här är ett exempel på hur bra det kan bli

Skanska - Vivalla Örebro

 

S_120_79_3f19bf93-9c84-446c-8f4b-66895be975c8-medium

 

 

 • Vad gör Ert företag?
 • Hur ser er mångfaldspolicy ut?
 • Vad betyder er värdegrund egentligen?
 • Hur synliggörs er värdegrund i handlingar mellan kollegor och gentemot kunder/samarbetspartners?
 • Vad gör ni konkret?
 • Hur väl integrerad är värdegrunden från ledning och längst ut i organisationen?

 

Ta er en funderarare - är det nån verklig action eller mest bara tomt prat?

 

Kontakt


Lediga tider för coaching och mental träning i höst

From augusti har jag lediga tider för coaching och mental träning.

Jag håller också föredrag om mental träning för grupper tex idrottslaget, arbetsgruppen, ledningsgruppen, jaktlaget, syjuntan.....

Coaching innebär en förändring mot något bättre. Det kan handla om att Du

 • vill bli av med ett bekymmer
 • lever ett liv fyllt av stress
 • vill ha stöd i Din chefsroll
 • är less på Ditt nuvarande jobb
 • önskar gå vidare i karriären
 • strävar efter att lösa ett relationsproblem
 • har svårt att tygla ditt humör
 • har ett mål/en dröm Du vill uppnå

S_120_80_dsc-0053

Jag ger Dig kraftfulla verktyg hur Du kan förändra Dina tankar, känslor och hur Du kan nå det Du strävar efter. Jag jobbar utifrån mental träning och neurolingvistisk programmering (NLP).

Varmt välkommen att höra av Dig!


Att bry sig, skapa engagemang och tillit

Alla förstår vikten av att barn och ungdomar behöver förebilder och vuxna som ser dem, visar engagemang och förtroende. När någon gör detta på riktigt och inte bara sitter på kammarn och är proffstyckare då blir jag verkligen glad.

Här är ett reportage från DI om tennis i förorten. Street Tennis

Han får det att låta så självklart och enkelt.

"Allt som krävs för att få barnen att växa är uppmuntran. Det handlar bara om att visa att man tror på dem."

Och vad får du ut av det?

"Jag får jättemycket tillbaka, för jag vinner lite varje dag."

S_120_79_np-d822e0cf-d84b-4e2e-af51-e1912db86056

 

Det handlar om att bry sig om andra människor, att motverka utanförskap och att leva sin värdegrund.

"For it is in giving that we receive."
Francis of Assisi


Är det bara tomma ord?

Jag tar mig en funderare efter att ha läst en krönika i Dagens Industri. I Di-barometern uppger endast två (2) procent av de tillfrågade näringslivstopparna att miljö och hållbarhet är den viktigaste frågan för deras företag.

Ohållbar syn på hållbarhet

Å andra sidan - om är det så illa som det framstår i krönikan så finns det otroligt mycket att göra, många som behöver väckas upp för att förstå sambandet mellan hållbarhet, lönsamhet och måluppfyllelse.