Chefsstöd


Både för Dig som är ny som chef och för Dig med några års erfarenhet är det värdefullt att ha en senior mentor eller coach, utanför den egna organistionen, att bolla Dina frågor med. Med min långa erfarenhet som chef har jag hanterat otroligt många frågor.

Ledare som vill bli effektiva när det gäller att genomföra förändringar, ge feedback, skapa delaktighet och engagemang bör först träna sig i att förstå sig själva.

Du eller någon av Dina medarbetare får ett skräddarsytt program. Du väljer hur ofta och vid hur många tillfällen vi träffas.

  • Mentorskap
  • Individuell coaching
  • Psychological skills training for managers (PST4M) individuellt eller i grupp

Från bloggen inom Chefsstöd

Risk för magplask

Mångfald för att vara politiskt korrekt riskerar att sluta med magplask och besvikelse. Att klumpa ihop människor bara för att de tex kommer från ett annat land, är funktionsnedsatta eller har en annan sexuell läggning är inte helt smart. Förväntningarna att den som då tillhör den här gruppen blir att hen ska bidra med det där exotiska, spännande och annorlunda som saknas idag på arbetsplatsen.

Seher Yilmaz på Rättviseförmedlingen sätter fingret på problemet i sin krönika

Jag är mer än exotisk mat

 

S_120_79_thop1r3tzb

"Men i slutändan handlar det om att sätta rätt kompetens på rätt plats. Helt vanlig kompetens alltså, inte att uppfylla en kvot av kittlande samtal i fikarummet." Seher Yilmaz

 

Varje individ måste ses utifrån sina erfarenheter, förmågor, kunskaper och kompetens - inget annat funkar.