Chefsstöd


Både för Dig som är ny som chef och för Dig med några års erfarenhet är det värdefullt att ha en senior mentor eller coach, utanför den egna organistionen, att bolla Dina frågor med. Med min långa erfarenhet som chef har jag hanterat otroligt många frågor.

Ledare som vill bli effektiva när det gäller att genomföra förändringar, ge feedback, skapa delaktighet och engagemang bör först träna sig i att förstå sig själva.

Du eller någon av Dina medarbetare får ett skräddarsytt program. Du väljer hur ofta och vid hur många tillfällen vi träffas.

  • Mentorskap
  • Individuell coaching
  • Psychological skills training for managers (PST4M) individuellt eller i grupp

Från bloggen inom Chefsstöd

Lagen om offentlig upphandling - möjligheternas byråkrati för ert företag

Vem vill handla varor tillverkade av barnarbetare eller få tjänster utförda av personer med usla anställningsförhållanden? Alla seriösa företag räcker upp handen på den frågan oavsett vad ett nekande svar skulle betyda på sista raden.

Våren 2016 kommer nya upphandlingsdirektiv, som ska genomföras i svensk lagstiftning, och då öppnas möjligheten att ställa sociala krav ytterligare.

Men vad är egentligen sociala krav? EU-kommissionen har gett exempel såsom sysselsättningsmöjligheter, anständigt arbete, social integration bla personer med funktionsnedsättning, utformning som ger tillgänglighet för alla, krav avseende överensstämmelse med principen om likabehandling av kvinnor och män, och krav avseende bekämpning av diskriminering pga ålder, funktionsnedsättning, religion och trosuppfattning, sexuell läggning.

Låter det krångligt? Egentligen inte. Jag ser det helt enkelt som att lagstiftningen styr mot det många företag idag har slagit fast som sin värdegrund.  Företagens ambitioner går därmed många gånger hand i hand med den politiska viljan tex att bryta utanförskap. Sociala krav är en del i en större helhet - nämligen hållbar utveckling.

Krångla inte till det så jädra mycket - se till att det blir lite action istället. Här är ett exempel på hur bra det kan bli

Skanska - Vivalla Örebro

 

S_120_79_3f19bf93-9c84-446c-8f4b-66895be975c8-medium

 

 

  • Vad gör Ert företag?
  • Hur ser er mångfaldspolicy ut?
  • Vad betyder er värdegrund egentligen?
  • Hur synliggörs er värdegrund i handlingar mellan kollegor och gentemot kunder/samarbetspartners?
  • Vad gör ni konkret?
  • Hur väl integrerad är värdegrunden från ledning och längst ut i organisationen?

 

Ta er en funderarare - är det nån verklig action eller mest bara tomt prat?

 

Kontakt


Kul att fylla 50

S_79_100_2015-07-27-50-ar-artikel-corren


Risk för magplask

Mångfald för att vara politiskt korrekt riskerar att sluta med magplask och besvikelse. Att klumpa ihop människor bara för att de tex kommer från ett annat land, är funktionsnedsatta eller har en annan sexuell läggning är inte helt smart. Förväntningarna att den som då tillhör den här gruppen blir att hen ska bidra med det där exotiska, spännande och annorlunda som saknas idag på arbetsplatsen.

Seher Yilmaz på Rättviseförmedlingen sätter fingret på problemet i sin krönika

Jag är mer än exotisk mat

 

S_120_79_thop1r3tzb

"Men i slutändan handlar det om att sätta rätt kompetens på rätt plats. Helt vanlig kompetens alltså, inte att uppfylla en kvot av kittlande samtal i fikarummet." Seher Yilmaz

 

Varje individ måste ses utifrån sina erfarenheter, förmågor, kunskaper och kompetens - inget annat funkar.