Certified Mental Trainer Practitioner


Milstolpar avklarade på vägen till Licensierad Mental tränare. Alla fyra delkurser är nu godkända. Nu sätter jag bock för steg 1 Certified Mental Training Practitioner

Bra känsla!

S_72_100_skaermklipp

Och då har jag börjat delkurs ett av fem på steg 2 utbildningen Certified Mental Training Master.

S_120_36_skaermklipp

Publicerat: 2016-01-10