Pretty freakin´ weird


Du har säkert många gånger hört tals om Placeboeffekten. Här kommer en kort film om hur fantastisk stark vår egen tro är.

 

S_120_56_placebo

 

Och om du då tänker steget längre. Om du nu själv i så hög grad kan påverka hur ett piller fungerar, hur skulle du då inte kunna påverka hela ditt liv. Allt börjar med tanken! Förutsättningarna ökar att det går bra om du tror att det ska gå bra.

Eller låter du dina tankar stjälpa dig istället för att hjälpa dig? Det finns ju något som kallas Nocebo också dvs om du inte tror pillret hjälper så gör det inte det.

Så ta Mr Placebo i hand och lär dig använda dig av tankens och viljans kraft. Det är du själv helt och fullt som väljer dina tankar så ta dig en stund och reflektera över vad som händer i ditt huvud;

  1. Vad säjer du till dig själv?
  2. Vilka tankar dominerar i ditt huvud?
  3. I vilken grad låter du dina tankar styras av yttre omständigheter?

Publicerat: 2016-03-15