Kursserie 3 x 2 timmar mental träning "Besegra dina rädslor"


De flesta som håller på med hästar har någon gång blivit rädda och för en del sitter känslan väldigt djupt. Det kan vara efter en olycka, att du trillat av, blivit sparkad eller något annat. För många finns det inte ens någon förklaring – det bara sitter där i huvudet och du kan inte bli av med rädslan.

Du ska upp på hästen - får hjärtklappning, blir spänd, andningen hamnar uppe i bröstet, du får ont i magen och blir arg eller ledsen. När du väl kommit upp är du på helspänn och tänker på allt som kan hända, att hästen kommer bli rädd, kasta av dig osv – Känner du igen dig?

Genom mental träning kan du öka förmågan att hantera rädsla, stress, oro, nervositet, ilska och istället få lugn, säkerhet och trygghet.

Jag erbjuder under våren en kursserie 3 x 2 timmar i mental träning under temat Besegra dina rädslor

Infoblad PDF för utskrift

S_120_80_img-3158

Lite av innehållet:

  • Vad är Mental träning och hur kan du använda det?
  • Mental grundträning – muskulär- och mental avslappning
  • Självbildsträning - Stärk din självbild – Hur förväntningar/inre bilder/"självvalda sanningar" styr ditt beteende. Lita på dina resurser - du kan!
  • Målbildsträning och målprogrammering genom mental träning. Hur gör du? Från enkla mentala förberedelser till att formulera och jobba mot dina egna djärva mål.
  • Attitydträning - Kontrollera dina känslor genom mental träning
  • Teori från forskning, som gör att du förstår vad som faktiskt händer i huvudet, blandas med mycket praktiska övningar.

• Datum
o 2 april
o 23 april
o 7 maj
• Linköping Vidingsjö Motionscentrum (Östergötlands Idrottsförbund) Karta
• Samtliga tillfällen är mellan 9.30-11.30.
• Tillfällen bygger på varandra och du får övningar att jobba med hemma mellan respektive tillfälle.

Anmäl dig via kontaktformuläret alternativt till 0706-545459

Kostnad 950 kr/person för hela kursserien

Betalas till Bankgiro 664-8455 senast 2 mars.

Publicerat: 2016-02-12