Boid och konsten att flyga tillsammans


Egentligen "bird-oid" vilket är ett program som simulerar fåglars flockbeteende.

S_119_91_skaermklipp

Varje enskild boid väljer har ett antal enkla regler som den följer och väljer själv riktning, men det fina är att varje boid också tar hänsyn till flockens beteende och vips så skapas då något större gemensamt. En boid kan få gruppen att ändra riktning samtidigt finns det inte någon enskild boid som styr flocken. Från att ligga längst fram och ta ut riktningen kan en boid sedan falla tillbaka längre bak.

Dra nu paralleller från detta till din egen arbetsplats kring ledning, styrning, samarbete, att bry sig och samarbeta för att behålla orinteringen.

  • är det ingen som flyger överhuvudtaget?
  • flyger alla var och en på sitt håll men ingen bryr sig om gruppen?
  • vill alla flyga längst fram hela tiden?
  • är det aldrig någon längst fram?

Är du lite nördig kan du läsa Mer om boid här

 

Publicerat: 2016-01-04