HR-Stöd


Anlita PE Sustainable Consulting för sakkunnigt stöd för hela eller delar av företagets HR-arbete.

Jag stöttar ert företag med

  • interimslösningar inom HR
  • rekryteringar; annonsering, urval, intervjuer, referenstagning
  • konsultation i rehabiliteringärenden
  • utarbetande av policys och styrdokument inom HR-området
  • utbildning i samtalsmetodik inför lönesamtal, måldialog, "svåra" samtal
  • mentorskap för nya chefer
  • individuell coaching av medarbetare i samband med tex stress eller konflikter
  • teamutveckling

Från bloggen inom HR-stöd

Då var min ersättare på plats


När pusselbitarna faller på plats

ST i Norrköping bygger sitt team för framtiden. Här vår senaste rekrytering.


Full fart på rekryteringarna i slutfasen av mitt uppdrag på ST


Kul jobb med världens härligaste kollegor


STM SiC AB i Norrköping söker Underhållschef - är jobbet ditt?